O této aplikaci

Autokemp Hájovna Kdyně - WWW aplikace NWC Přehled změn

Verze: 1.1.6.1
Vydáno: 7. 6. 2022

Autorská práva

Systém © 2004-2022 Lucas Lommer
Obsah © 2004-2022 Automotoklub Kdyně

Provozovatelem stránek je Automotoklub Kdyně (dále jen „Provozovatel‟). Tato aplikace (včetně ikon vycházejících ze sady GNOME 2.18 a Suede2) je licencována v souladu s GNU General Public Licence v. 2. Orientační mapa v sekci Kontakt je postavena na mapách serveru Mapy.cz. Obrázek na pozadí záhlaví byl vytvořen z fotky Hashihaka-kofun zenkei.JPG a je licencován v souladu s licencí CC0 1.0 Universal jako Public Domain. Obrázek Koráb.JPG je licencován v souladu s CC BY 3.0. Své ohlasy a případné chyby funkčnosti stránek můžete zasílat na elektronickou adresu drom@kdyne.net.

Obsah těchto stránek, stejně tak jako jednotlivé části aplikace, je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v účinném znění. Pokud chcete některou část ze zveřejněného obsahu převzít v souladu s §34 (1) c) (nebo jiným způsobem), vyžádejte si prosím nejdříve souhlas Provozovatele (případně majitele autorských práv). Bez takového souhlasu je další šíření obsahu zakázáno.

Část obsahu a/nebo ilustračních fotografií byla dodána partnery nebo třetí stranou. Tento obsah a veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích stran, jejich výrobků či služeb, které mohou být použity nebo odkazovány na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným vlastníkům (dále jen „Majitelé‟) a jejich použití je výlučně záležitostí identifikace příslušných výrobků, osob, společností nebo služeb a řídí se dohodou mezi Majiteli (případně v zastoupení distributora) a Provozovatelem.

kryty_altan.jpgbrana.jpgdetske_hriste_2.jpgstani_karavany.jpg

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které návštěvníci prostřednictvím k tomu určených nástrojů a postupů stránek poskytnou Provozovateli (dále jen „Osobní údaje‟), jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré takto získané údaje budou použity výhradně k účelu dekladovaném nebo plynoucím z informací na příslušné stránce umožňující údaje vkládat.

Osoba poskytující Osobní údaje dále souhlasí s tím, aby Provozovatel veškeré poskytnuté Osobní údaje zpracovával sám pro výše uvedené účely a/nebo aby zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pověřil osobou jinou. Každá osoba poskytující Provozovateli nějaké Osobní údaje má právo písemně požádat Provozovatele, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

lady.jpgmonti.jpgvera.jpgvera_korab2.jpg

Omezení odpovědnosti

Provozovatel Automotoklub Kdyně deklaruje, že nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost internetových stránek a služeb těch třetích stran, na které jeho stránky mohou odkazovat. Stejně tak i za nakládání s osobními údaji na stránkách a serverech těchto třetích stran.